სასტუმრო

44 ადამიანზე გათვლილი სასტუმრო, რომელშიც  არის ათი ოთხ ადგილიანი და ორი ორ ადგილიანი ნომერი.

ფასი:
1 ადამიანი – 25 ლარი