ხელმძღვანელობა

დირექტორი

უჩა ჯგუბურია

დირექტორის მოადგილე

 

შოთა მიმინოშვილი

დირექტორის მოადგილე

ალბერტ ოჩიგავა